Cultivating the sense of wondering

Cultivating the sense of wondering

 

Tema for utstillingen er FNs bærekraftsmål nummer 4, som handler om å sikre en rettferdig og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle.

 

Utstillingen som ble holdt i Bergen offentlige bibliotek, var startskuddet for Internasjonal uke i Bergen og ble offisielt åpnet av Bergens ordfører Marte Mjøs Persen.

 

Flere kunstnere bidro til utstillingen, som besto bl.a. av illustrasjoner, malerier og fotografier. Jeg bidro med fem bilder produsert for anledningen.

 

Mer info:

http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/Kunstutstilling-under-Internasjonal-uke

Foto: Karen Elise Birkeland

Foto: Karen Elise Birkeland

Foto: Karen Elise Birkeland

Foto: Karen Elise Birkeland

Copyright © All Rights Reserved